Apie mus

Pagrindinės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninės "Lopšelis" veiklos sritys:

1. pagal Kauno klinikų sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas vaikams,
2. būtinosios medicinos pagalbos teikimas,
3. vaikų sveikatos priežiūra ir su tuo susijusi socialinė globa bei ugdymas pagal valstybės, savivaldybių biudžetų ar kitų finansavimo šaltinių lėšomis finansuojamas programas,
4. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas,
5. mokamų ir pagal sutartis su savivaldybėmis finansuojamų dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas,
6. dalyvavimas vykdant mokslinius projektus, visuomenės sveikatos priežiūros programas,
7. dalyvavimas rengiant ir tobulinant sveikatos priežiūros specialistus.

Istorija

1885 m. prie Kauno miesto ligoninės įsteigtas skyrius beglobiams kūdikiams.

1900 m. šis skyrius buvo uždarytas, o našlaičiai perkelti į Ožeškienės g. 17. Prieglaudai suteiktas "Lopšelio" pavadinimas.

1922 04 24 įsteigta "Kūdikių gelbėjimo draugija". 1923 m. draugija perima "Lopšelį" savo žinion.

1929 - 1931 m. draugijos iniciatyva ir vyriausybei skyrus 1.5 milijono litų, Vilijampolėje pastatytas kūdikių gelbėjimo centras "Lopšelis" 280-čiai našlaičių.

1940 m. įstaiga tampa valstybine ir pavadinama Respublikiniais kūdikių namais.

1986 m. Kūdikių namai pavadinti specializuotais, nes 86% čia gyvenančių vaikų turėjo raidos sutrikimų.

1995 01 15 siekiant išvengti sutrikusios raidos vaikų patekimo į kūdikių namus, atidaryta abilitacijos grupė ikimokyklinio amžiaus, šeimose gyvenantiems vaikams su negalia. Ji veikė darželio principu.

1998 -1999 m. atidarytas abilitacijos skyrius, t. y. poliklinika ir stacionaras, kuriame konsultuojami ir gydomi ikimokyklinio amžiaus sutrikusios raidos vaikai iš visos Lietuvos. Įstaigai suteiktas naujas pavadinimas - Kauno vaiko raidos klinika "Lopšelis".

2001 m. įstaigai suteikta licencija teikti antrinio ir tretinio lygio vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas.

2008 m. pradėtos teikti dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos.

2010 m. liepos 12 d. Kauno vaiko raidos klinika "Lopšelis" tampa viešąją įstaiga Kauno vaiko raidos klinika "Lopšelis". Pradedamos teikti medicininės reabilitacijos paslaugos.

2011 m. sausio 1 d. VšĮ Kauno vaiko raidos klinika "Lopšelis" reorganizuojama prijungiant prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų. VšĮ Kauno vaiko raidos klinikos "Lopšelis" buveinėje steigiamas LSMU ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų filialas Vaikų reabilitacijos ligoninė "Lopšelis".